SELAYANG PANDANG - BIM KINDERGARTEN ISLAMIC SCHOOL

SELAYANG PANDANG

SELAYANG PANDANG

TKBIM.SCH.ID - Play Group & TK BINA INSAN MANDIRI mengaplikasikan Ciri Khas Sekolah Islam terpadu modern. Diantaranya, materi ke-Islaman yang lebih mendalam; masukan nilai dan wawasan ke-Islaman ke dalam seluruh mata pelajaran; pendidikan karakter atau akhlak mulia melalui pembiasaan, serta aktivitas keagamaan yang lebih intens dan terkelola dengan baik.  Kurikulum Ciri Khas Sekolah Bina Insan Mandiri yang menjadi daya tarik utama para orang tua berduyun-duyun menyekolahkan putra-putrinya di Sekolah Bina Insan Mandiri. Sekolah Bina Insan Mandiri mengalokasikan 8 (delapan) jam Pendidikan Agama; meliputi Akidah/Akhlak, Fikih/Sejarah Kebudayaan Islam, Al-Qur'an/Al-Hadits dan Bahasa Arab dan menjadikan kegiatan shalat Zhuhur berjamaah sebagai "mata pelajaran wajib" bagi siswa. KECERDASAN AKAL MENGANTARKAN MEREKA KEPADA KESUKSESAN. KECERDASAN SPIRITUAL MEMBAWA MEREKA KE GERBANG KEMULYAAN DAN KEBAHAGIAAN. 
Dari waktu ke waktu Kurikulum Ciri Khas terus mengalami revisi dan penyempurnaan, sejak tahun ajaran 2010/2011, Bidang Pengembangan Kurikulum Ciri Khas Sekolah Bina Insan Mandiri berhasil menyusun buku Al-Izzah Al-Islamiyah sebagai buku pegangan siswa untuk bidang studi Pendidikan Agama Islam di semua jenjang pendidikan dasar dan menengah Sekolah Bina Insan Mandiri.
Please write your comments